Doe alles tot eer van God

Basislessen deel 5

    • € 7,99
    • € 7,99

Beschrijving uitgever

Het leggen van een goed fundament is essentieel voor de groei van de christen en voor de opbouw van het lichaam van Christus. De apostel Paulus spoorde de jonge Timotheus aan met deze woorden: 'Neem tot voorbeeld de gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en de liefde, die in Christus Jezus is. Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd' (2 Tim. 1:13-14). Dat goede van de fundamentele leerstellingen over het praktische christelijke leven is een vaste basis waarop wij kunnen bouwen. Dit vijfde deel van de basislessenserie bevat boodschappen over het huwelijk, het kiezen van een levenspartner, man en vrouw, ouderschap, vriendschap, ontspanning, taalgebruik, kleding, ascetisme en uw financien. Moge de Here ons genadig zijn en ons helpen deze lessen trouw te leren.


De Chinese evangelist en bijbelleraar Watchman Nee (overleden in 1972) zat tientallen jaren gevangen vanwege zijn geloof. Maar dat kon hem niet monddood maken. Zijn boeken en op schrift gestelde toespraken vonden hun weg over heel China. Daarna over de hele wereld, in vele vertalingen. Nog steeds spreken ze tot het hart van velen.

GENRE
Religie en spiritualiteit
UITGEGEVEN
2021
28 juni
TAAL
NL
Nederlands
LENGTE
208
Pagina's
UITGEVER
Maatkamp
GROOTTE
629,1
kB

Meer boeken van Watchman Nee

2005
2011
2012
2011
2015
1977