Dokter Helmond en zijn vrouw

    • 3,1 • 16 beoordelingen

Beschrijving uitgever

Dames en heeren uit de voornamere kringen, anders zeldzaam bij Nederlandsche voordrachten, thans te laat gekomen, daar al de plaatsen reeds een uur te voren bezet waren, stonden zeer verlegen, maar volkomen waardig, uit te zien naar de eene of andere open plek. Een stoel op de verhevenheid naast den spreker, was alles wat overbleef. Eenvoudig, maar toch bewust van zijne kracht, trad Cremer voorzichtig door de dichte rijen zijner hoorders. Zoodra hij begon, ving zijne overwinning aan. Hij greep onmiddellijk in de gemoederen, sloeg terstond den juisten toon aan. Zijne klankvolle, met meesterlijke berekening ingehouden stem drong overal door. Zijn geheel eenig talent van nabootsen sleepte zelfs den stugsten hoorder mee.

GENRE
Fictie en literatuur
UITGEGEVEN
1880
1 januari
TAAL
NL
Nederlands
LENGTE
808
Pagina's
UITGEVER
Public Domain
GROOTTE
576,1
kB

Meer boeken van Jacobus Jan Cremer

1880
1880
2017

Anderen kochten ook

1924
1924
1868
1868
1923
1917