Beschrijving uitgever

De Ethica vormt het hoofdwerk van Spinoza (1632-1677); zijn wijsgerig systeem wordt hier volledig ontwikkeld. Wij hebben derhalve niet te maken met een ethiek in de hedendaagse zin van het woord. Spinoza zoekt een geheel nieuwe levensrichting die een algehele breuk inhoudt met wereldbeeld en Godsbegrip van de Middeleeuwen. Spinoza biedt zijn denken aan "in meetkundige trant uiteengezet". In de 17e eeuw was dit een zeer gebruikelijke vorm voor het opzetten van betogen. De aangeboden vertaling stamt van 1915. T. b. v. een eerdere uitgave van 1974 is de taal gemoderniseerd en zijn ook in de vertaling zelf wijzigingen aangebracht waardoor vooral de idealistisch-mystieke interpretatie van de vertaler werd afgezwakt. Een nieuwe wetenschappelijk-kritische vertaling blijft zeer wenselijk. Zolang deze niet voorhanden is, zal ieder die Spinoza grondig wil leren kennen op deze uitgave zijn aangewezen.

GENRE
Non-fictie
UITGEGEVEN
1677
21 februari
TAAL
NL
Nederlands
LENGTE
410
Pagina's
UITGEVER
Public Domain
GROOTTE
323.3
kB

Meer boeken van Benedictus de Spinoza