Filosofie

Van de Oudheid tot het Heden

Publisher Description

Dit is de cursus filosofie die gebruikt wordt binnen het vak Latijn in het laatste jaar van het secundair onderwijs op het Emmaüsinstituut te Aalter.


De cursus benadert het mythisch denken, de klassieke wijsbegeerte (Stoa en Epicurisme) én de hedendaagse filosofie in hun samenhang via de theorie van 'Spiral dynamics' (Ken Wilber).


Daarmee wordt veel meer dan op de inhoud van de verschillende filosofische stelsels de nadruk gelegd op de structuur en de organische groei van het denken.

RELEASED
2013
6 September
LANGUAGE
NL
Dutch
LENGTH
55
Pages
PUBLISHER
Adelwijn Meirhaeghe & Bavo Mortier
SIZE
27.5
MB

Customers Also Bought

2015
2013
2013
2013
2013
2014