• € 2,99

Beschrijving uitgever

Giới luật của bậc tỳ-kheo ni, được soạn dịch từ nguyên bản Hán văn Tứ phần luật của phái Đàm-vô-đức (Đàm-vô-đức bộ Tứ phần luật tỳ-kheo ni giới bổn), có chú giải những chỗ khó hiểu.

GENRE
Religie en spiritualiteit
UITGEGEVEN
2016
8 december
TAAL
EN
Engels
LENGTE
152
Pagina's
UITGEVER
Nguyễn Minh Tiến
GROOTTE
246
kB

Meer boeken van Nguyễn Minh Tiến