Medische geschiedenis

Ziekte Kennis Dokter en patiënt Gezondheidszorg en maatschappij

H.F.P. Hillen en andere
    • € 44,99
    • € 44,99

Beschrijving uitgever

Dit boek biedt een overzicht van de geschiedenis van wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen van de geneeskunde en de doorwerking daarvan in de moderne gezondheidszorg. 
Hoe is in de loop van de tijd gereageerd op ziekte en bedreigingen van de volksgezondheid? Waar, hoe en door wie werd de daartoe benodigde kennis verworven? Hoe werd die kennis in de praktijk gebracht? Wat kunnen we leren van het verleden?
In vier delen (‘Ziekte’, ‘Kennis’, ‘Dokter en patiënt’ en ‘Maatschappij en gezondheidszorg’) biedt Medische geschiedenis een kader voor reflectie op de huidige medische praktijk. De medische geschiedenis wordt daartoe besproken in  thema’s die relevant zijn voor het begrip van moderne gezondheidszorg.
Die thematische opbouw past bij de moderne visie op de medische geschiedschrijving. Daarbij is niet alleen aandacht voor de grote dokters en de vooruitgang in de geneeskunde, maar ook voor de maatschappelijke context en de paradoxen in het stelsel. Het boek is oorspronkelijk geschreven als leerboek voor het medisch onderwijs maar is door de brede opzet niet alleen interessant voor  studenten geneeskunde, maar evenzeer voor een breder veld van professionals in de gezondheidszorg.

De redactie heeft nationale en internationale auteurs geselecteerd die als onderzoeker en docent van de betreffende thema’s hun sporen hebben verdiend.

GENRE
Professioneel en technisch
UITGEGEVEN
2018
23 juli
TAAL
NL
Nederlands
LENGTE
296
Pagina's
UITGEVER
Bohn Stafleu van Loghum
GROOTTE
12,7
MB

Meer boeken van H.F.P. Hillen, E.S. Houwaart & F.G. Huisman