Beschrijving uitgever

Neuromusculaire ziekten

Neuromusculaire aandoeningen is een verzamelnaam voor ziekten van het perifeer motorneuron, zenuwwortels, perifere zenuwen (zie hoofdstuk hierna), de neuromusculaire overgang en spieren. Hierna wordt allereerst myasthenia gravis besproken, de meest bekende en meest voorkomende aandoening van de zenuw-spierovergang. Daarna wordt kort een overzicht gegeven in myopathieën.

Perifere zenuwen

Het perifere zenuwstelsel omvat de hersenzenuwen, daarnaast de perifere motorneuronen, de zenuwwortels, de plexus, de losse (dikke, dunne, lange) zenuwen, de spierzenuw overgang en de spier. In dit hoofdstuk bespreken we een aantal perifere zenuw aandoeningen waarbij mononeuropathieen, plexopathieen en polyneuropathieën aan bod komen, net als polyradiculoneuropathieën zoals het Guillain-Barré syndroom.

GENRE
Professioneel en technisch
UITGEGEVEN
2018
7 juli
TAAL
NL
Nederlands
LENGTE
51
Pagina's
UITGEVER
Jochen Bretschneider, MLX
GROOTTE
102.1
MB

Meer boeken van Daan Baron, Ivar Kommers, Ines Said & Irene Favier

Andere boeken in deze serie