Beschrijving uitgever

Op eigen wijze samen staat vol met tekst, foto’s, illustraties, interactieve afbeeldingen én filmbeelden. Het boek brengt in beeld wat de orthocommunicatieve behandeling voor kinderen en jongeren met autisme inhoudt bij Kentalis in Eindhoven. In zeven hoofdstukken wordt de lezer vertrouwd gemaakt met de visie op autisme die aan de behandeling ten grondslag ligt, de wijze waarop diagnostiek en behandeling plaatsvinden, de doelgroepen waarvoor de behandeling bedoeld is, de doelstellingen en  de specifieke interventies. De filmbeelden laten zien wat behandelaars doen: hoe kom je letterlijk, in het blikveld van een peuter, hoe leg je een schoolkind of puber uit wat je bedoelt, hoe ontmoet je elkaar?  


De orthocommunicatieve behandeling voor kinderen met autisme (OCB-ASS) gaat ervan uit dat de specifieke wijze van waarnemen, informatie verwerken en betekenis verlenen aan de basis ligt van de problemen die kinderen met autisme hebben met taal en communicatie. Kinderen met autisme hebben tijd nodig om een boodschap te ‘ontcijferen’. Ze vinden het moeilijk om betekenissen en boodschappen te doorzien die verpakt zitten in klanken of gebaren. Ze hebben bovendien moeite met het denken in samenhang. Afstemming en aanpassing of verduidelijking van de communicatie is dus van groot belang. 


Op eigen wijze samen is gemaakt in nauwe samenwerking met kinderen en jongeren uit de behandelgroepen van Kentalis, ouders van de cliëntenraad en medewerkers die binnen Kentalis werken met deze doelgroep.

GENRE
Professioneel en technisch
UITGEGEVEN
2014
June 30
TAAL
NL
Nederlands
LENGTE
104
Pagina's
UITGEVER
Kentalis Academie
GROOTTE
1.1
GB