• € 4,49

Beschrijving uitgever

Ang aklat na ito ay ang tiyak na gabay sa pag-unawa sa kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa klasikong aklat na ito, maiintindihan mo kung gaano ka kamahal ni Hesukristo, paano ka maipanganganak na muli, paano maiiwasan ang mapunta sa impiyerno at ano ang ibig sabihin ng pagiging bagong nilalang kay Kristo Hesus.
Ibigay mo ang aklat na ito sa sinoman at mauunawaan nila kung paano maliligtas sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo.

GENRE
Religie en spiritualiteit
UITGEGEVEN
2018
9 april
TAAL
TL
Tagalog
LENGTE
107
Pagina's
UITGEVER
Dag Heward-Mills
GROOTTE
63,4
kB

Meer boeken van Dag Heward-Mills