Beschrijving uitgever

Libri Qëndrimi i Islamit rreth muzikës, të cilin e ka përkthyer dhe përgatitur i diplomuari i Universitetit Islamik në Medinë, prof. Munir Zahiroviq, jep një prerje studimore dhe përpiqet që përmes shpjegimeve dhe dëshmive të detajuara, si dhe citimit të dijetarëve islam të pasqyroj dhe të jap përgjigje në këtë temë.

GENRE
Religie en spiritualiteit
UITGEGEVEN
2013
20 oktober
TAAL
SQ
Albanees
LENGTE
172
Pagina's
UITGEVER
DawaTools
GROOTTE
198,4
kB