• € 4,99

Beschrijving uitgever

In de derde novelle van Herman Adèr zijn duidelijker dan in zijn
eerdere verhalen en novelles, de autobiografische elementen waarop
de handeling gebaseerd is, te herkennen. Toch staat de ikfiguur
nergens centraal, de vader en de moeder blijven steeds de
hoofdpersonen van de novelle.
Juist door deze gedistantieerde manier van schrijven, zijn veel
scènes van de novelle zeer ontroerend.

Men zou kunnen zeggen dat de novelle over de dood gaat. Over de
plotselinge dood van de vader en het langzame, pijnlijke afglijden
van de moeder in haar dementie die door de dood gevolgd wordt.
Toch is het geen treurige novelle. Dat komt omdat de hoofdpersoon,
de moeder, behept is met een onverwoestbare opgewektheid,
die haar niet verlaat, ook niet op het laatst van haar leven,
wanneer ze vrijwel niemand meer herkent en haar wereld steeds
kleiner wordt. Het lijkt wel of haar omgeving dan veel meer lijdt
dan zijzelf.

De novelle `Vader, moeder,' is de derde van drie novelles van
Herman Adèr die kort na elkaar zijn uitgekomen.
Eerder verschenen `Verveling' en `Squash in tijden van oorlog'.
De drie novellen zijn allen uitgegeven door Johannes van Kessel
Publishing in Huizen.

GENRE
Fictie en literatuur
UITGEGEVEN
2013
7 mei
TAAL
NL
Nederlands
LENGTE
32
Pagina's
UITGEVER
Johannes van Kessel Advising
GROOTTE
173
kB

Meer boeken van Herman Adèr