• € 94,99

Beschrijving uitgever

Het moeten zoeken naar antwoorden op juridische vragen met betrekking tot  auteursrechtelijk beschermde werken, merken, modellen, octrooien en andere beschermde creaties van de geest is al lang niet meer voorbehouden aan een kleine groep van specialisten. Bijna iedere jurist wordt vandaag de dag wel eens geconfronteerd met vragen ivm intellectuel eigendom: 
bijvoorbeeld of  een bepaald teken al dan niet een  inbreuk maakt op een beschermd merk,  of de creatie van zijn cliënt of werkgever auteursrechtelijk dan wel octrooirechtelijk beschermd kan worden, enz.

Het wetboek wil aan iedereen die geconfronteerd wordt met problemen inzake het recht van de intellectuele eigendom,  de toepasselijke wetgeving aanbieden en de toe te passen regels toelichten, om het probleem dat zich stelt snel en correct te kunnen oplossen, minstens zich een eerste idee te vormen en richting te geven aan het vinden van een oplossing. Het boek brengt daartoe de belangrijkste wetgeving inzake het recht van de intellectuele eigendom bijeen en voorziet de voornaamste artikelen ervan van een commentaar.
Niet alleen Belgische wetteksten, maar ook internationale verdragen, evenals Europese verordeningen en richtlijnen werden verzameld en  thematisch geordend. 
Na het Unieverdrag van Parijs dat betrekking heeft op de industriële eigendom, werden de teksten inzake het auteursrecht (met inbegrip van software en databanken), het modellenrecht, het merken- en octrooirecht en het kwekersrecht opgenomen. 
Achteraan in het wetboek kunnen de toepasselijke regels inzake sancties en procedures worden teruggevonden.

GENRE
Professioneel en technisch
UITGEGEVEN
2012
18 december
TAAL
NL
Nederlands
LENGTE
686
Pagina's
UITGEVER
Uitgeverij Larcier
GROOTTE
1,9
MB