• 59,00 kr

Publisher Description

българската Библия - (Bulgarian Bible)

Тази цифрова версия се основава на 1940 издание на български Библията (This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible).

Най-голямата заповед

35И един от тях, законник, за да Го изпита, зададе Му въпрос: 36Учителю, коя е голямата заповед в закона? 37А Той му рече: "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум". 38Това е голямата и първа заповед. 39А втора, подобна на нея, е тая: "Да възлюбиш ближния си, както себе си". 40На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.

Матей 22 (35-40)

Добър четене!

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2016
May 7
LANGUAGE
BG
Bulgarian
LENGTH
2,758
Pages
PUBLISHER
Secret Master eBooks
SIZE
9
MB