Demokrati med radvalg og fondsvalg

    • 45,00 kr
    • 45,00 kr

Publisher Description

Det å anvende radvalg for avstemning og valg er et svar på et klassisk problem om en ordning for valg mellom flere en to (formallogikk).


Boka gir et svar på Colemans program om en hendig ordning i likhet med pengesystemet for å slutte politiske saker (statsvitenskap, økonomi).


Arrows paradigma om gruppeavgjørelser gjennomgås (økonomi).

Det blir vist hvordan store saker kan behandles i fondsvalg, slik som utforming av finansbudsjett og investeringsplaner, fysisk planlegging og ressursutnytting (økonomi, administrasjonsteori, miljøvitenskap, ressursøkonomi). 


Anvendelse av radvalg og fondsvalg blir sett under sosiologiens synsvinkel om hvordan et samfunn bare lever om det finnes felles oppgaver, og noe liknende, med sosialantropologiens gjennomgangstema i tankene, om hva vedlikeholder et samfunn og fornyer det.

GENRE
Business & Personal Finance
RELEASED
2011
11 November
LANGUAGE
NB
Bokmål
LENGTH
176
Pages
PUBLISHER
Lýðræðissetrið ehf.
SIZE
534.8
KB

More Books by Björn S. Stefánsson

2019
2019
2019
2014
2013
2013