Publisher Description

Denna promemoria är en sammanställning av de statsanställdas gemensamma värdegrund. Den är framtagen ur de lagar och förordningar som speglar den statliga värdegrunden och rollen som statstjänsteman. Sammanställningen har gjorts av rådman Gunilla Robertsson med stöd av f.d. hovrättspresident Johan Hirschfeldt, professor Lena Marcusson och professor emeritus Fredrik Sterzel. 

Promemorian utgör en utgångspunkt för arbetet med regeringens satsning på att öka de statsanställdas kunskap om den gemensamma värdegrunden. 

Promemorian ger inga anvisningar för hur olika värden ska förstärkas och integreras i strategier, strukturer och den dagliga verksamheten på myndigheten. Den erbjuder inte heller tydliga svar på hur dilemman och konflikter mellan olika värden bör hanteras i det dagliga arbetet. Istället tydliggör den gemensamma värdegrunden för de statsanställda den lagstadgade grunden för att utveckla en god förvaltningskultur och en modern statsförvaltning. Därefter är det upp till dig som chef eller anställd i staten att omsätta ord i handling.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2012
May 31
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
28
Pages
PUBLISHER
Krus
SIZE
887.2
MB