Formel logik Formel logik

Formel logik

    • 189,00 kr
    • 189,00 kr

Publisher Description

Formel logik er en grundlAeggende, lettilgAengelig indforing i klassisk doms- og prAedikatslogik beregnet til undervisning pa universitetsniveau. Den fokuserer pa de semantiske metoder - sandhedstabeller og semantiske trAeer - frem for bevisteori. Derved giver den et klart og let tilgAengeligt overblik over logiske noglebegreber som gyldighed, formalisering, fortolkning, model og modeksempel. Dens kontante og prAecise form savel som de mange pAedagogiske eksempler og ovelser har gjort den til en populAer lAerebog til introducerende logikkurser i gymnasiet og pa videregaende uddannelsesinstitutioner i Storbritannien, Australien og USA.Med denne oversAettelse foreligger den nu for forste gang pa dansk.

GENRE
Non-Fiction
RELEASED
2006
1 January
LANGUAGE
DA
Danish
LENGTH
95
Pages
PUBLISHER
Aarhus University Press
SIZE
3.7
MB