• 199,00 kr

Publisher Description

I denne boka kan vi følge en sameby i Rørostraktene fra fangstsamfunn til dagens moderne reindrift. Etableringa av Røros Kobberverk i 1644 innebar en ekspansiv vekst av jordbruket i Rørostraktene. Dette resulterte bl.a. i at bøndene etablerte setervoller på og ved samenes boplasser og trøplasser. Dette er omtalt i en rekke kilder på 1700­- og 1800-­tallet og førte til store konflikter mellom samer og bønder som kom til å vare helt inn i vår tid. Samene måtte etter hvert betale store erstatninger for skader på disse setervollene, og reindrifta som var det økonomiske fundamentet i samebyen, var nær ved å bryte sammen. De fleste reineierne i Gåebrien sijte ble utarmet og fattige på slutten av 1800-­tallet, og mange havnet på fattigkassa. Framstillinga av denne dramatiske og tragiske perioden i rørossamisk historie bygger på autentiske kilder med bl.a. kvitteringer som forteller om store erstatningskrav fra bøndene over flere tiår og protokoller fra interne møter der disse problema drøftes. Dette er dokumenter som til nå har vært helt ukjente. Vi får også høre om interne problemer i samebyen på 1930­ og 1940­tallet som førte til at reinen ble forvillet og etter hvert kom helt ut av kontroll. Men vi får også høre om en etterkrigsgenerasjon som tok ansvar og ryddet opp i disse problemene, og etter hvert skapte ei god og livskraftig reindrift i Gåebrien sijte.

GENRE
History
RELEASED
2012
30 October
LANGUAGE
NB
Bokmål
LENGTH
275
Pages
PUBLISHER
Sverre Fjellheim
SIZE
11.7
MB

Customer Reviews

Sedorf_B ,

En unik bok!

Og et viktig bidrag til formidling av norsk historie.