Gåebrien sijte

-en sameby i Rørostraktene

  • 5.0 • 2 Ratings
  • 199,00 kr
  • 199,00 kr

Publisher Description

I denne boka kan vi følge en sameby i Rørostraktene fra fangstsamfunn til dagens moderne reindrift. Etableringa av Røros Kobberverk i 1644 innebar en ekspansiv vekst av jordbruket i Rørostraktene. Dette resulterte bl.a. i at bøndene etablerte setervoller på og ved samenes boplasser og trøplasser. Dette er omtalt i en rekke kilder på 1700­- og 1800-­tallet og førte til store konflikter mellom samer og bønder som kom til å vare helt inn i vår tid. Samene måtte etter hvert betale store erstatninger for skader på disse setervollene, og reindrifta som var det økonomiske fundamentet i samebyen, var nær ved å bryte sammen. De fleste reineierne i Gåebrien sijte ble utarmet og fattige på slutten av 1800-­tallet, og mange havnet på fattigkassa. Framstillinga av denne dramatiske og tragiske perioden i rørossamisk historie bygger på autentiske kilder med bl.a. kvitteringer som forteller om store erstatningskrav fra bøndene over flere tiår og protokoller fra interne møter der disse problema drøftes. Dette er dokumenter som til nå har vært helt ukjente. Vi får også høre om interne problemer i samebyen på 1930­ og 1940­tallet som førte til at reinen ble forvillet og etter hvert kom helt ut av kontroll. Men vi får også høre om en etterkrigsgenerasjon som tok ansvar og ryddet opp i disse problemene, og etter hvert skapte ei god og livskraftig reindrift i Gåebrien sijte.

 • GENRE
  History
  RELEASED
  2012
  30 October
  LANGUAGE
  NB
  Bokmål
  LENGTH
  275
  Pages
  PUBLISHER
  Sverre Fjellheim
  SIZE
  11.7
  MB

  Customer Reviews

  Sedorf_B ,

  En unik bok!

  Og et viktig bidrag til formidling av norsk historie.