• 129,00 kr

Publisher Description

Denne boken er Naturens revolusjonerende reaksjon på Menneskehetens uintelligente trussel mot Livet på Jorda. I selvforsvar avdekker nå Naturen ny informasjon med potensial til å revolusjonere Vitenskap og Religion, og avdekker og åpner en Logikk-felle som Menneskehetens tenkning lenge har vært intetanende fanget i.


Menneske-kulturen er grunnlagt på to naturstridige ideer: Vitenskapens mekanistiske Verdensbilde og Religionenes patriarkalske Gudsbilde. Disse gjensidig støttende falske ideene har utviklet seg til en Livstruende og Kvinne-foraktende Verdenskultur, som har drevet Menneskeheten mot en selv-destruerende kollisjon med den Naturen den er en del av.


Boken avdekker hvordan og hvorfor dette Logikk-problemet har utviklet seg, og presenterer kunnskapen som er problemets mulige løsning.


”Gjennom Lysmuren” er resultat av en ekstraordinær kommunikasjon mellom en fornektet del av Naturen og en mottakelig menneske-bevissthet. Den er en ny-skolerende informasjon tilpasset dagens mennesker, og overfører den intelligens-transformerende kunnskapen vi trenger for å frigjøre oss fra vår fastlåste uvitenhet.


Boken viser Menneskehetens åndsutvikling som en avgjørende del av Evolusjonen, og frembyr den åndelige næring vi trenger for å ta det selvbergende skrittet fremover.

GENRE
Health & Well-Being
RELEASED
2017
March 6
LANGUAGE
NB
Bokmål
LENGTH
154
Pages
PUBLISHER
PENSA
SIZE
16.9
MB