Publisher Description

«Lyttetrening etter CI» kommer som en «oppfølger» til dataprogrammet

«CI hva du hører», som igjen bygger på Geoff Plants, «Auditrain», som vi tilpasset til Norsk i 2005. Både «Auditrain» og lyttetreningsprogrammet

«CI hva du hører» er grats tilgjengelig via Statped.

«Lyttetrening etter CI» er ment som en veileder til pedagoger som skal drive lyttetrening med brukere som har fått et cochleaimplantat (CI). Veilederen vil være mest til nytte for dem som har jobbet lite med hørsel og lyttetrening fra før.

For å gjøre veilederen så praktisk som mulig, har vi valgt å illustrere oppgaver med videoeksempel med kommentarer til den enkelte øvelse.

Ved å bruke innholdsfortegnelsen til venstre, vil en lett kunne finne fram til det temaet en ønsker mer informasjon om.

Vi har prøvd å samle all den informasjon som vi selv har opplevd å ha nytte av i arbeidet med brukere av CI. I tillegg har vi tilført våre egne erfaringer.

Vi står derfor selv ansvarlige for de feil og mangler en måtte finne.

Vi takker alle ved Møller-Trøndelag kompetansesenter som har bidratt underveis i produksjonen.

Møller-Trøndelag kompetansesenter, januar 2012

Marion Inderberg Eriksen og Kari Endal Neeb

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2012
April 25
LANGUAGE
NB
Bokmål
LENGTH
130
Pages
PUBLISHER
Statped
SIZE
987.1
MB