• 39,00 kr

Publisher Description

Mallachd Dean
… Dh’èirich lasair-losgaidh mhòr suas dhan iarmailt a-mach às an àite far an robh an càr diog roimhe sin, agus chualas spreadhadh a thug cluas bhodhar dhan fheadhainn a bha an làthair. Bhrùchd pìosan meatailt suas dhan adhar, ’s an uair sin thuit iad gu làr fear às dèidh fir agus bha a’ bhuil air na daoine a bha a’ dol seachad le feadhainn dhiubh air an droch leòn is feadhainn eile ’s an craiceann aca air an losgadh.

‘Mallachd Dean’ is a Gaelic translation of ‘The Dean Curse’ a short story by Ian Rankin. Translated into Scottish Gaelic by Tormod MacGill-Eain and Ruairidh Mac an t-Saoir Read by Gillebrìde Mac IlleMhaoil. Published by Grace Note Publications in the collection of of Inspector Rebus Stories - "Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus”

GENRE
Crime & Thrillers
RELEASED
2017
21 January
LANGUAGE
GD
Gaelic
LENGTH
42
Pages
PUBLISHER
Grace Note Publications
SIZE
89.5
MB

More Books by Ian Rankin

2021
2013
2018
2015
2012
2020