• 25,00 kr

Publisher Description

Ivadas Metakognicijos tyrinejimai pasaulyje vyksta apie trisdesimt metu. Lietuvoje tai dar gana nauja tema, kuri tapo aktuali pastaraisiais metais, Lietuvai tapus Europos Sajungos (ES) salimi. Metakognityviniu gebejimu ugdymo idejos svarba akcentuojama ivairiuose svietimo politikos dokumentuose, tokiuose kaip Mokymosi visa gyvenima memorandumas (2001), kuriame pabreziamas mokymosi mokytis ir prisitaikymo prie pokyciu issukis; ES Komisijos dokumentas Darbo programos "Svietimas ir rengimas 2010" igyvendinimas: pagrindines kompetencijos mokymuisi visa gyvenima (Implementation of "Education and training 2010" work program: Key competences for lifelong learning 2004), kuriame mokymosi mokytis kompetencija ivardijama kaip viena is astuoniu pagrindiniu kompetenciju mokymuisi visa gyvenima; svietimo gaires: Lietuvos svietimo pletotes strategines nuostatos 2003-2012 m. (2002), kuriose nurodoma, kad mokymasis visa gyvenima ziniu visuomeneje tampa pagrindiniu svietimo principu; Lietuvos Respublikos svietimo istatymas (2003), kuriame nurodoma, kad aukstasis mokslas skirtas gebantiems savarankiskai studijuoti (II skirsnis, 14 straipsnis), ir kiti dokumentai.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2009
December 1
LANGUAGE
EN
English
LENGTH
11
Pages
PUBLISHER
Vilnius Gediminas Technical University
SIZE
242.5
KB

More Books by Coactivity