Nordisk samboerrett Nordisk samboerrett

Nordisk samboerrett

John Asland and Others
    • 399,00 kr
    • 399,00 kr

Publisher Description

I de nordiske landene er de rettslige skillelinjer mellom ektefeller og samboere i ferd med å viskes ut på stadig flere områder.

Denne utviklingen har nok forledet noen samboere til å tro at de har en rettslig beskyttelse på lignende vis som ektefeller, men slik er det ikke. Med unntak av Sverige er samboerretten i Norden i stor grad preget av ulovfestet rett og skjønnsmessige kompensasjonsregler. Rettssaker i kjølvannet av oppløste samboerforhold vitner om en uoversiktlig og til dels uklar rettsstilling, hvor noen samboere også risikerer å gå tomhendt ut selv av langvarige forhold.

Denne boken gir en samlet fremstilling av reglene om samboerforhold i alle de fem nordiske landene – både de eiendomsrettslige reglene under samlivet og reglene om økonomisk oppgjør etter endt samliv samt rettsutviklingen frem mot dagens rettstilstand. Dessuten redegjøres det for hovedtrekkene i det arverettslige og barnerettslige regelverket.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2014
20 August
LANGUAGE
NB
Bokmål
LENGTH
457
Pages
PUBLISHER
Gyldendal Juridisk
SIZE
4.5
MB