• 65,00 kr

Publisher Description

Denne publikasjonen inneholder Bibelen (1930) og Darby English Bible (1890) og har totalt 172,077 referanser. Den er rundt regnet 4 ganger Bibelen i størrelse og er på cirka 4802 sider.

Den inneholder Bibelen (1930) og Darby English Bible (1890). I tillegg til dette har den også en frittstående bibel av hver enkelt oversettelse, på det lesevennlige tekst-til-tale (TTS) formatet. Hvis enheten din ikke har tekst-til-tale så vit at disse også egner seg helt ypperlig til å leses ifra.

I det første formatet med den parallelle Bibelen tar vi ett vers fra hver oversettelse om gangen. Først vises det ene verset fra første oversettelsen fulgt av det samme verset i den andre oversettelsen og så videre. Versene vises i denne rekkefølgen: nor1930-dby

Det første formatet er navigasjonsvennlig. Det andre formatet er tekst-til-tale (Text-To-Speech - TTS) og lesevennlig.

Det første formatet har en enkel, men elegant navigasjon

Navigasjonen fungerer slik:
Gamle og Nye Testamentet har en indeks over alle bøkene sine Det Gamle Testamente har en referanse til Det Nye Testamente Det Nye Testamente har en referanse til Det Gamle Testamente hver bok har en referanse til det Testamentet det tilhører Hver bok har en referanse til forrige og neste bok Hver bok har en indeks over kapitlene sine Hvert kapittel har en referanse til boken det tilhører Hvert kapittel har en referanse til forrige og neste kapittel Hvert kapittel har en indeks av sine vers Hvert vers er nummerert og har en referanse til kapittelet det tilhører Hvert vers starter på en ny linje for å bedre lesbarheten Menyen har en index over alle Testamenter og bøker En gitt referanse i en indeks bringer deg til målet det angir
Vi har jobbet hardt for å gjøre navigasjonen enkel og intuitiv, men samtidig solid og funksjonell. Det er en velsignelse å ha muligheten til å jobbe med Guds ord på denne måten. Vi gleder oss over å kunne ta del i distribusjonen av det mest fantastiske skriftet gjennom alle tider, Bibelen.

Det andre formatet er tilrettelagt Tekst-til-tale hvis enheten din støtter dette! Her kan du få Bibelen lest opp til deg. Eller kanskje du foretrekker å lese eBibelen med så lite ekstranoter som mulig. Navigasjonen er ellers ganske lik det første formatet og den viktigste endringen er at vi har fjernet vers nummerering og vers indeksen ved starten av hvert nytt kapittel. Og vi har også kopiert kapittel indeksen til starten av gamle og Det nye testamente.

Denne eBibelen inneholder flere format av samme eller forskjellig Bibler. Hvert format av Bibelen er fri og tilgjengelig på Internett, men formatet i denne eBoken er ganske unikt. Vi kjenner ikke til noen andre som har satt sammen en publikasjon som denne med disse egenskapene. Takk! for at du støtter vår evangeliske tjeneste med å spre evangeliet til både troende og ikke troende.

Vær obs på at ikke alle enheter støtter TTS (tekst-til-tale) for mer enn ett språk.

All ære til Gud for Hans ord er sannhet!

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2016
December 17
LANGUAGE
NB
Bokmål
LENGTH
12,991
Pages
PUBLISHER
Joern Andre Halseth
SIZE
11
MB

More Books by TruthBeTold Ministry