• 25,00 kr

Publisher Description

Introduksjon Opplaering og undervisning av pasienter og parorende innen psykisk helsevern er et omrade det rettes spesielt sokelys pa. I lov om spesialisthelsetjenesten (1) er dette et satsningsomrade sykehusene spesielt skal ivareta. Psykoedukativt/kunnskapsbasert familiearbeid har vaert grundig beskrevet og dokumentert i over 30 ar som en effektiv evidensbasert metode i behandling og rehabilitering av mennesker med alvorlig psykisk lidelse (2). I psykoedukativt familiearbeid inviteres bade pasient og familie inn i behandlingen som allierte samarbeidspartnere. Metoden er anvendelig bade til enkeltfamilier og flere familier sammen. Deltakerne far generell kunnskap om psykiske lidelser, sarbarhet /stressmodellen og behandling, og spesiell kunnskap tilpasset den enkelte deltaker. Intervensjonen anbefales a ha en varighet pa minimum ni maneder for langvarig effekt (2;3). Den er kostnadseffektiv (4;5), og studier viser at psykoedukative flerfamiliegrupper (PEFFG) har storre effekt pa tilbakefall enn enfamiliebehandling (2;6;7).

GENRE
Business & Personal Finance
RELEASED
2009
June 22
LANGUAGE
EN
English
LENGTH
19
Pages
PUBLISHER
Northern Nurses' Federation
SIZE
306.1
KB

More Books by Nursing Science & Research in the Nordic Countries