Radvalg og fondsvalg—Status i 2018

Artikler og kommentarer siden 2003

    • 35,00 kr
    • 35,00 kr

Publisher Description

Måten å behandle store saker i fondsvalg, beskrevet i Demokrati med radvalg og fondsvalg (2003), ble et gjennombrudd for innsikten i anvendeligheten av fondsvalg. Artikler siden viser stadig klarere hvordan anvending av radvalg og fondsvalg må kunne avspeile en framgangsmåte og stemning som preger et samfunn som er godt, men som er så fåtallig at det er ikke behov for formelle metoder for å føre samfunnets kvaliteter videre. Noen av artiklene klargjør hvor omfattende metodene er. Det vil gjelde små samfunn og foreninger og storsamfunnet (stat, forbund av stater). Det kan også dreie seg om mulighetene til politisk-økonomisk integrering hvor metodene anvendes enten som bestemmende eller sonderende.

GENRE
Politics & Current Affairs
RELEASED
2019
10 June
LANGUAGE
NB
Bokmål
LENGTH
94
Pages
PUBLISHER
Lýðræðissetrið ehf.
SIZE
1.1
MB

More Books by Björn S. Stefánsson & Tvístirni ehf.

2011
2019
2019
2014
2013
2013