• 39,00 kr

Publisher Description

Denne iPad-versjonen om Skogplanting henvender seg til elever, studenter, skogeiere og andre som ønsker en innføring i planting som foryngelsesmetode.  Faglig redaksjon har bestått av Trygve Øvergård og Geir Myklestad. Deler av innholdet er hentet fra boka Foryngelse av barskog utgitt av Skogkurs i 2003. 


Fotografer: Trygve Øvergård, Geir Myklestad, Nina Ree-Lindstad og Harald Meisingset - alle fra Skogkurs.  

Akvareller: Kåre Wedul. 

Videoopptak og redigering: Nina Ree-Lindstad.

E-bokproduksjon: Nina Ree-Lindstad, Skogkurs

GENRE
Yrkesmessig og fagteknisk
RELEASED
2015
September 23
LANGUAGE
NB
Bokmål
LENGTH
33
Pages
PUBLISHER
Skogbrukets Kursinstitutt
SIZE
81.4
MB