Publisher Description

Smestad skole er en av de største skolene i Oslo med ca. 700 elever. Skolens ansatte jobber hver dag for å skape en trygg skoledag for elevene med spennende læring og høyt faglig trykk. Skolen er i kontinuerlig utvikling for å profesjonalisere organisasjonen spesielt gjennom sterke lærerteam. De siste årene har utvikling av undervisning og læring med iPad som verktøy vært i fokus. Skolen er godt rustet til å møte lærerplanen med skaperglede, kreativitet og utforskertrang.

GENRE
Yrkesmessig og fagteknisk
RELEASED
2019
October 23
LANGUAGE
NB
Bokmål
LENGTH
65
Pages
PUBLISHER
Smestad skole
SIZE
312.1
MB