• 219,00 kr

Publisher Description

Sosiale medier fra innsiden og ut tar for seg internkommunikasjon, organisasjonsutvikling og hvilke muligheter innføring av sosiale intranett, såkalt Enterprise 2.0, gir. Boken gir også et innblikk i utfordringene ved innføring av nye interne systemer, og hvor viktig samspillet mellom mennesker samt mellom mennesker og teknologi er når man skal etablere en velfungerende internkommunikasjon.

GENRE
Business & Personal Finance
RELEASED
2012
November 19
LANGUAGE
NB
Bokmål
LENGTH
160
Pages
PUBLISHER
Kommuneforlaget as
SIZE
5.1
MB

More Books by Peggy Simcic Brønn, Ove Dalen, Ingri Furuly Eriksen, Bjørn Fremmersvik, Bente Kalsnes, Lene Pettersen, Kari Vestgarden & Terje Vullum