• 149,00 kr

Publisher Description

En ypperlig innføring til Pikettys monumentale verk!


Den franske økonomen Thomas Pikettys 970-siders bok om kapitalen i det 21. århundre har på kort tid fått et sjeldent gjennomslag i samfunnsdebatten verden over. Den tidligere prisvinneren i økonomi Paul Krugman har sagt at det ”antagelig er den viktigste boken om økonomi i dette tiåret”.


Denne sammenfatningen av hans bok er skrevet av den svenske nasjonaløkonomen Jesper Roine, og forklarer Pikettys forskning, resonnement og forslag til tiltak. Den plasserer også hans bok i en nordisk kontekst og analyserer hva hans resultater og teorier betyr for oss.


Viktige spørsmål i boken er:


Hvorfor har Pikettys forskning fått et slikt gjennomslag?


Hvilke synspunkter forfekter han?


Hvilket empirisk materiale ligger til grunn for hans analyser?


Hvordan argumentere han for sitt syn?


Hva kan man kritisere ham for?


Hva betyr hans resultater og teorier for de skandinaviske land?


Et hovedpoeng for Roine er at Pikettys verk ikke må reduseres til å bli en partipolitisk pamflett, som venstresiden er for og høyresiden mot. Han legger stor vekt på å løfte fram de faktiske funnene alle nå må forholde seg til og som legger nye premisser for den videre debatten om verdifordeling i samfunnene våre.


Oversetter: Poul Henrik Poulsson

GENRE
Business & Personal Finance
RELEASED
2014
16 September
LANGUAGE
NB
Bokmål
LENGTH
94
Pages
PUBLISHER
Spartacus forlag as
SIZE
2.3
MB

More Books by Jesper Roine