Publisher Description

W ostatnich dwóch latach przeprowadziłem podobne lekcje języka niemieckiego na temat: Berlina, Salzburga, Drezna, Hamburga, Kolonii, Monachium czy Wiednia. Zdaję sobie sprawę, iż od nauczyciela zależy, na ile uczniowie zrozumieją rolę iPada jako nowoczesnego środka dydaktycznego. Samo jego użycie na lekcji powinno wywołać pozytywne nastawienie uczniów do języka niemieckiego oraz krajów niemieckojęzycznych i rozbudzać zainteresowania uczniów zarówno przedmiotem, jak również pracą z wykorzystaniem technologii Apple. Za każdym razem nauczyciel musi zastanowić się: dlaczego chcę użyć iPada czy Macbooka na swojej lekcji i w jaki sposób to zrobię? Po odpowiedzi na to pytanie, należy dostosować narzędzia, jak aplikacje, których jest kilkaset tysięcy, za każdym razem każdą aplikację czy stronę internetową trzeba przetestować samemu aby sprawdzić czy wszystkie zlecone zadania są wykonalne. 

Praca za pomocą technologii Apple wymaga od uczącego się przestrzegania zasad zbierania, przetwarzania oraz prezentowania informacji, co powoduje wzrost logicznego myślenia, precyzyjnego wyrażania myśli oraz formułowania problemów. Nabycie tych umiejętności przyczynia się do zwiększenia efektywności samokształcenia, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2014
April 11
LANGUAGE
PL
Polish
LENGTH
10
Pages
PUBLISHER
Daniel Makus
SIZE
87.4
MB

More Books by Daniel Makus