• $3.99

Publisher Description

Bài giảng Cơ sở dữ liệu cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Khái niệm về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu. 

Nội dung bài giảng gồm: 

- Lược đồ quan hệ, quan hệ, bộ, siêu khóa, khóa, 
- Các phép toán đại số trên các quan hệ, ngôn ngữ truy vấn SQL, 
- Ràng buộc toàn vẹn, phụ thuộc hàm với các bài toán bao đóng, phủ tối thiểu, khóa, chuẩn hóa lược đồ cơ sở dữ liệu, 
- Lý thuyết và phương pháp thiết kế logic cơ sở dữ liệu quan hệ. 
- Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý, các quy luật bảo toàn dữ liệu, các khái niệm về transaction và bảo mật cơ sở dữ liệu.

GENRE
Computing & Internet
RELEASED
2020
30 March
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
75
Pages
PUBLISHER
Thanh Tran
SELLER
Thanh Tran
SIZE
662.1
KB

More Books by Thanh Tran