• USD 16.99

Descripción de editorial

"På Eikegården kjemper de en hard kamp mot pesten. Selja og Olai gjør alt de kan for sine nærmeste, og Una er til uvurderlig hjelp med sine spesielle evner …


- Å mor! gispet Selja og slo hånden for munnen, men hun følte også en stor takknemlighet blandet med engstelse. - Hva er det du har gjort nå!?


Sverre lider et tungt tap, og han må be Selja om hjelp for at ikke ulykken skal bli større enn den allerede er."

GÉNERO
Romance
PUBLICADO
2019
septiembre 28
LENGUAJE
NB
Bokmål
EXTENSIÓN
256
Páginas
EDITORIAL
Vigmostad & Bjørke/Bladkompaniet AS
VENDEDOR
eBokNorden
TAMAÑO
3.4
MB

Más libros de Stine Langtangen

Otros libros de esta serie