Descripción editorial

En bok om förnuft, etik och moral. 


Finns det enkla praktiska tumregler som kan hjälpa oss i vår vardag att agera så att vi tillsammans rör oss mot ett mer hållbart medmänskligt samhälle, som tar hänsyn till både människor och natur?


Är god etik ren självbevarelsedrift?


Boken presenterar en 7-punktsregel, som påstås kunna hjälpa oss i vardagen för att nå ett sådant medmänskligt hållbart samhälle och de logiska argumenten bakom dess tillkomst.


Bedöm själv om resonemanget är hållbart. Bokens symbolkoder - texten - är gratis.


Dina egna tolkningar av texten och den ömsesidiga förståelse du eventuellt kan finna med andra läsare (som kan ge er en trovärdig, tillsvidare-sann kunskap) kräver din tid, ditt tankearbete, din dialog med andra människor och praktisk handling i din egen vardag!


I filosofirummet kan du se citat från andra människor som under olika samhällsförhållanden och tidsskeden har ansträngt sig att tänka och förstå fenomen och erfarenheter från sina egna liv.


Lycka till du också - medmänniska! En bok om förnuft, etik och moral. 


Finns det enkla praktiska tumregler som kan hjälpa oss i vår vardag att agera så att vi tillsammans rör oss mot ett mer hållbart medmänskligt samhälle, som tar hänsyn till både människor och natur?


Är god etik ren självbevarelsedrift?


Boken presenterar en 7-punktsregel, som påstås kunna hjälpa oss i vardagen för att nå ett sådant medmänskligt hållbart samhälle och de logiska argumenten bakom dess tillkomst.


Bedöm själv om resonemanget är hållbart. Bokens symbolkoder - texten - är gratis.


Dina egna tolkningar av texten och den ömsesidiga förståelse du eventuellt kan finna med andra läsare (som kan ge er en trovärdig, tillsvidare-sann kunskap) kräver din tid, ditt tankearbete, din dialog med andra människor och praktisk handling i din egen vardag!


I filosofirummet kan du se citat från andra människor som under olika samhällsförhållanden och tidsskeden har ansträngt sig att tänka och förstå fenomen och erfarenheter från sina egna liv.


Lycka till du också - medmänniska!

GÉNERO
No ficción
PUBLICADO
2012
7 de noviembre
IDIOMA
SV
Sueco
EXTENSIÓN
63
Páginas
EDITORIAL
Rolf Lofgren
VENTAS
Rolf Lofgren
TAMAÑO
4.5
MB