• USD 5.99

Descripción de editorial

Publikace je určena předškolním dětem k rozvoji časové orientace a prevenci potíží ve čtení, psaní, matematice a obtíží v získávání studijních dovedností plynoucích z nedostatečně rozvinuté časové orientace, vnímání posloupnosti a následnosti dějů, organizace činností V publikaci budou zahrnuta z poloviny cvičení zaměřená na přiřazování činností obvyklých pro určité časové úseky Tato cvičení budou napomáhat dítěti uvědomovat si plynutí času, pojmenovávat časové úseky Druhá polovina úkolů bude zaměřena na vnímání časové posloupnosti, časového sledu, uvědomování si příčiny a následku, začátku a konce Každá strana obsahuje motivační příběh pro děti (obdobně, jako je tomu ve výše jmenovaných publikacích) Dále jsou obsaženy instrukce pro dospělé s uvedením cíle činnosti Významnou část tvoří pracovní, ilustrovaný materiál pro děti V závěru jsou uvedeny základní informace pro rodiče a pedagogy o rozvoji časové orientace a vnímání časového sledu; vlivu na čtení, psaní, počítání; na organizaci každodenních činností, myšlení.

GÉNERO
Juvenil
PUBLICADO
2015
diciembre 28
LENGUAJE
CS
Checo
EXTENSIÓN
48
Páginas
EDITORIAL
Albatros Media a.s.
VENDEDOR
Albatros Media a.s.
TAMAÑO
12.1
MB

Más libros de Jiřina Bednářová