• USD 3.99

Descripción de editorial

Bha Eilidh daonnan a' gabhail iongnadh dè seòrsa beatha a bh' aig a seanair is a seanmhair anns a' Bhaile Dearg, a chaidh a bhàthadh le sgeama Hydro bho chionn bhliadhnaichean. Tha rudeigin annasach ag èirigh dhi ri taobh an locha agus anns a' mhionaid tha i air ais anns a' bhaile mar a bha e, air chall san àm a dh'fhalbh gun dòigh a bhith tilleadh. Ciamar a tha i a' dol a lorg slighe air ais dhan latha an-diugh? The Lasag Gaelic readers series offers young adults a range of engaging, easy-to-read fiction, with English chapter summaries and glossaries to assist Gaelic learners.

GÉNERO
Ficción y literatura
PUBLICADO
2017
agosto 17
LENGUAJE
EN
Inglés
EXTENSIÓN
80
Páginas
EDITORIAL
Sandstone Press Ltd
VENDEDOR
Perseus Books, LLC
TAMAÑO
1.6
MB