• S/ 9.90

Descripción de editorial

Dym ukła­da się w gry­fy, po­sta­ci i ko­nie  nad roz­le­wa­nym ogniem, a on cze­sząc grzy­wy  żół­tych pło­mie­ni wo­ła:   Wte­dy przez pu­stą ra­mę por­tre­tu wy­cho­dzi  duch ogrom­ny, sze­lesz­cząc od nie­bie­skich iskier  i sta­je u pu­ła­pu jak wstrzy­ma­ny po­cisk  na­prę­żo­nych ob­ło­ków, i uno­si wszyst­kie  roz­la­ne dy­my w so­bie. Wte­dy on zbie­la­ły,  po­ry­wa­ny przez ci­szę, tro­jo­ny przez cie­nie,

GÉNERO
Ficción y literatura
PUBLICADO
2015
junio 30
LENGUAJE
PL
Polaco
EXTENSIÓN
3
Páginas
EDITORIAL
Wolne Lektury
VENDEDOR
Helion SA 1177626412
TAMAÑO
305.5
KB

Más libros de Krzysztof Kamil Baczyński