Het leven van Hugo de Groot

Publisher Description

Geschreven door een ervaren wetenschappelijk historicus vormt dit boek een omvangrijke, diepgaande en zorgvuldige biografie van Hugo de Groot (1583-1645) als rechtsgeleerde, literator, bestuurder, politicus en diplomaat. Bij het grote publiek geniet hij vooral bekendheid door zijn ontsnapping van slot Loevestein in een boekenkist; die episode komt weliswaar ook aan de orde, maar veel meer aandacht is er voor zijn rol als grondlegger van het internationale en volkenrecht. De levensbeschrijving van deze prominente figuur uit de Nederlandse geschiedeniscanon geeft een gedetailleerd beeld, niet alleen van De Groots eigen ideeen en loopbaan, maar ook/vooral van de politieke situatie (godsdiensttwisten, rivaliteiten) in de Nederlanden en Europa tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

GENRE
History
RELEASED
1817
1 January
LANGUAGE
NL
Dutch
LENGTH
114
Pages
PUBLISHER
Public Domain
SIZE
271.8
KB

Customers Also Bought

1916
1536
2009
1883
1877
1931