• 17,99 zł

Publisher Description

«Гра янгола» — друга книжка із циклу романів, дія яких відбувається в літературному всесвіті Цвинтаря забутих книжок — лабіринту історій, що зачаровують і змушують якнайшвидше дістатися останньої сторінки.
Молодий письменник Давид Мартін пише розважальні детективи з продовженням, які читає вся Барселона, але мріє створити серйозний роман. Він кохає дівчину, та вона виходить заміж за чоловіка, якому Давид багато чим зобов’язаний. Аж раптом його мрії справджуються — за дивного збігу обставин усі перешкоди поступово усуваються. Починається химерна, заплутана гра, головним призом у якій є талант письменника.
Динамічний сюжет, надзвичайна суміш детективного трилера, надприродного загадкового сюжету, казкових та любовних історій. У романі відображено життя, смерть і релігійні вірування, але більш за все — самотність і гіркоту у внутрішньому світі автора. Головне місце у книжці посідають стосунки між людьми.
Про автора:
Іспанський письменник Карлос Руїс Сафон є одним із тих авторів, яких найбільше читають і найбільше знають у всьому світі. Його книжки одна за одною стають літературними сенсаціями та здобувають шалену популярність. Твори Сафона перекладені 50 мовами світу й очолювали практично всі європейські книжкові чарти, а їхні шанувальники — мільйони людей на п’яти континентах. «Gra jangola» — druga knizhka іz ciklu romanіv, dіja jakih vіdbuvaєt'sja v lіteraturnomu vsesvіtі Cvintarja zabutih knizhok — labіrintu іstorіj, shho zacharovujut' і zmushujut' jaknajshvidshe dіstatisja ostann'oї storіnki.
Molodij pis'mennik David Martіn pishe rozvazhal'nі detektivi z prodovzhennjam, jakі chitaє vsja Barselona, ale mrіє stvoriti serjoznij roman. Vіn kohaє dіvchinu, ta vona vihodit' zamіzh za cholovіka, jakomu David bagato chim zobov’jazanij. Azh raptom jogo mrії spravdzhujut'sja — za divnogo zbіgu obstavin usі pereshkodi postupovo usuvajut'sja. Pochinaєt'sja himerna, zaplutana gra, golovnim prizom u jakіj є talant pis'mennika.
Dinamіchnij sjuzhet, nadzvichajna sumіsh detektivnogo trilera, nadprirodnogo zagadkovogo sjuzhetu, kazkovih ta ljubovnih іstorіj. U romanі vіdobrazheno zhittja, smert' і relіgіjnі vіruvannja, ale bіl'sh za vse — samotnіst' і gіrkotu u vnutrіshn'omu svіtі avtora. Golovne mіsce u knizhcі posіdajut' stosunki mіzh ljud'mi.
Pro avtora:
Іspans'kij pis'mennik Karlos Ruїs Safon є odnim іz tih avtorіv, jakih najbіl'she chitajut' і najbіl'she znajut' u vs'omu svіtі. Jogo knizhki odna za odnoju stajut' lіteraturnimi sensacіjami ta zdobuvajut' shalenu populjarnіst'. Tvori Safona perekladenі 50 movami svіtu j ocholjuvali praktichno vsі єvropejs'kі knizhkovі charti, a їhnі shanuval'niki — mіl'joni ljudej na p’jati kontinentah.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2018
6 December
LANGUAGE
UK
Ukrainian
LENGTH
512
Pages
PUBLISHER
Glagoslav Distribution
SIZE
13.3
MB