• 22,99 zł

Publisher Description

У селі все про всіх знають. Нічого не приховаєш. Тим більше – палку пристрасть дівчини-школярки Катерини до одруженого чоловіка Романа, батька її однокласника Олександра. Але невдовзі хлопець гине. У його трагічній смерті звинувачують Катю. Дівчина страждає. Та біда одна не ходить...

Куди подітися засудженій громадою, наляканій та самотній Каті? Чим завершаться поневіряння нової Лоліти? Чи знайде вона своє щастя? Чи вистоїть під жорстокими ударами долі?

Всевишній знає правду і не покине невинну душу на поталу юрбі. U selі vse pro vsіh znajut'. Nіchogo ne prihovaєsh. Tim bіl'she – palku pristrast' dіvchini-shkoljarki Katerini do odruzhenogo cholovіka Romana, bat'ka її odnoklasnika Oleksandra. Ale nevdovzі hlopec' gine. U jogo tragіchnіj smertі zvinuvachujut' Katju. Dіvchina strazhdaє. Ta bіda odna ne hodit'...

Kudi podіtisja zasudzhenіj gromadoju, naljakanіj ta samotnіj Katі? Chim zavershat'sja ponevіrjannja novoї Lolіti? Chi znajde vona svoє shhastja? Chi vistoїt' pіd zhorstokimi udarami dolі?

Vsevishnіj znaє pravdu і ne pokine nevinnu dushu na potalu jurbі.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2020
August 5
LANGUAGE
UK
Ukrainian
LENGTH
272
Pages
PUBLISHER
Glagoslav Distribution
SIZE
1.4
MB

More Books by Люко Дашвар