• 4,99 zł

Publisher Description

W po­to­ku wło­sów two­ich, w rze­ce ust,  kniei jak wie­czór -- ciem­nej  wo­ła­nie nada­rem­ne,  da­rem­ny plusk.   Jesz­cze w mro­ku owi­nę, tak jesz­cze ró­żą no­cy  i mi­nie świat ga­łąz­ką, strzę­pem al­bo ge­stem,  po­tem nie­mo się sto­czy,  smu­gą przej­dzie przez oczy  i po­wiem: nie bę­dąc -- je­stem.   Jesz­cze tak w cie­bie pły­nąc, nio­sąc cię tak od­bi­tą  w źre­ni­cach lub u po­wiek za­wi­słą jak łzę,  usły­szę w to­bie mo­rze del­fi­nem srebr­nie ry­te,  w musz­li two­je­go cia­ła szu­mią­ce snem.   Al­bo w ga­ju, gdzie je­steś  brzo­zą, bia­łym po­wie­trzem  i mle­kiem dnia,  bar­ba­rzyń­cą ogrom­nym,  ty­siąc wie­ków dźwi­ga­jąc  try­snę szu­mem bu­ga­ju  w ga­łę­ziach two­ich -- ptak. [...] 


Krzysztof Kamil Baczyński Ur. 22 stycznia 1921 r. w Warszawie Zm. 4 sierpnia 1944 r. w Warszawie Najważniejsze dzieła: Pokolenie, Historia, Bez imienia, Dwie miłości, Z głową na karabinie Poeta, rysownik. Twórczość poetycką rozpoczął już jako uczeń gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie w 1939 r. zdał maturę. Związany ze środowiskiem młodzieży lewicowej, m.in. z organizacją Spartakus działającą półlegalnie w szkołach średnich. W czasie okupacji niemieckiej zbliżył się do ugrupowań socjalistycznych, wydających podziemne pisma ?Płomienie? i ?Droga?. Od 1943 r. uczestniczył w tajnych kompletach polonistycznych, w tymże roku wstąpił do Harcerskich Grup Szturmowych, które stały się zalążkiem batalionu AK ?Zośka? oraz ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych rezerwy. Uczestnik powstania warszawskiego; poległ w walce przy Placu Teatralnym (Pałac Blanka); w parę tygodni później zginęła w powstaniu żona poety Barbara, którą poślubił w 1942 r. Nie licząc dwóch zbiorków odbitych na hektografie w 7 egzemplarzach w 1940 r. i kilku wierszy w antologiach Pieśń niepodległa i Słowo prawdziwe, zdążył ogłosić, pod pseudonimem Jan Bugaj, dwa konspiracyjne zbiory: Wiersze wybrane (1942) i Arkusz poetycki (1944) wydane nakładem ?Drogi?. 


Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2015
30 June
LANGUAGE
PL
Polish
LENGTH
3
Pages
PUBLISHER
Wolne Lektury
SIZE
264.4
KB

More Books by Krzysztof Kamil Baczyński

2015
2020
2015
2021
2021
2021