• 9,99 zł

Publisher Description

Maria Konopnicka jest przykładem pisarki, która swą twórczością chciała
zwrócił uwagę społeczeństwa na nękające je problemy. Pisała utwory dla
dzieci i znaczną część twórczości poświęciła młodzieży. Umiejętność
odtwarzania psychiki dziecięcej, mentalności i wyobraźni dostrzec można w
jej nowelach. W noweli Głupi Franek, gdzie ziemię polską chcą wykupić"
Miemce ". Głupi Franek swoją mową, a na koniec modlitwą daje do
zrozumienia chłopom jak cenną rzeczą jest ziemia. Wiejska gromada,
otumaniona przez zawodowych agentów agitujących do wyzbywania się
gospodarstw na rzecz zaborców i udawania się na obczyznę, opętana
nadzieją łatwego zysku, opamiętuje się słuchając mowy „wiejskiego
głupiego”, który powołuje się na fundamentalne wartości: uczucia
rodzinne, tradycję i wiarę. Za sprawą „głupiego”, chwilowo zwiedziona
społeczność wiejska odzyskuje moralną równowagę i godność, zdolność do
rozpoznawania wartości nadrzędnych.

GENRE
Young Adult
RELEASED
2014
July 11
LANGUAGE
PL
Polish
LENGTH
263
Pages
PUBLISHER
Witanet
SIZE
2.5
MB

More Books by Maria Konopnicka