Publisher Description

Zakres przedmiotowy dzieła obejmuje twórczość kompozytorów polskich niezależnie od tego, czy tworzyli na ziemiach polskich czy za granicą, a także utwory kompozytorów obcych, lub obcego pochodzenia, ale działających stale lub przez długi czas na ziemiach polskich, których utwory weszły do wykonywanego w Polsce repertuaru, oddziałując tym samym na polską kulturę.

W zakresie życia muzycznego uwzględniono działające na ziemiach etnicznie polskich instytucje zarówno polskie jak i obce, wszystkie one bowiem wpływały na polską kulturę. Uwzględniono także działalność polskich instytucji życia muzycznego na ziemiach o charakterze wielonarodowym (chodzi głównie o wschodnie tereny dawnej Rzeczpospolitej).

Historia muzyki rozpatrywana jest przez autorkę z dwóch perspektyw: z perspektywy nam współczesnej i z perspektywy czasów, jakich dotyczy, obie bowiem wzajemnie się uzupełniają.

Książka podzielona jest na 2 części, obejmujące kolejno: zagadnienia życia muzycznego i twórczości muzycznej. W części I, po zwięzłej charakterystyce warunków ekonomiczno-politycznych w poszczególnych zaborach, autorka omawia kolejno poszczególne przejawy życia muzycznego: przedstawienia operowe, publiczne życie koncertowe i towarzystwa muzyczne, muzykę w kościołach, w salonach i muzykowanie domowe, muzyczny ruch wydawniczy oraz księgarnie i import nut, produkcję instrumentów, nauczanie muzyki, szkolnictwo muzyczne ze szczególnym uwzględnieniem konserwatorium warszawskiego, piśmiennictwo i początki zainteresowania muzyka dawną. Przedstawienia operowe, zjawisko które w XIX w. cieszyło się największym zainteresowaniem, opisane zostały według poszczególnych ośrodków: Warszawy, Lwowa, Krakowa, Wilna i Poznania oraz prowincji. Pozostałe przejawy życia muzycznego omówione są zbiorczo, ze wskazaniem na najważniejsze wydarzenia i przedsięwzięcia.

Cykl wydawniczy „Historia Muzyki Polskiej” składa się z 12 tomów omawiających kolejne epoki historii muzyki: średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, okres między romantyzmem a współczesnością i współczesność. Wszystkie książki wchodzące w skład cyklu, zostały napisane przez wybitnych muzykologów, znawców okresów, którym poświęcili swoje prace.

GENRE
Arts & Entertainment
RELEASED
2015
August 31
LANGUAGE
PL
Polish
LENGTH
306
Pages
PUBLISHER
NCK - Narodowe Centrum Kultury
SIZE
36.4
MB