Publisher Description

Jest to pierwsze omówienie twórczości kompozytorów polskich ostatniego ćwierćwiecza XX w. Podobnie jak w poprzednim tomie, czytelnik obcojęzyczny znajdzie tu obszerne studium uwarunkowań społecznych i politycznych, jakim poddana była muzyka w Polsce w tym czasie. Część analityczna obejmuje stylistykę postmodernistyczną z aluzjonizmem i podejmowaniem przez kompozytora gry ze słuchaczem, neofolkloryzmem, romantyzmem epifenomenoogicznym (propozycja terminologiczna autora), muzyką religijną i próbami syntezy. Książkę kończy skrócony systematyczny przegląd i charakterystyka nurtów, które zaistniały w muzyce polskiej 2. połowy XX w.

Cykl wydawniczy „Historia Muzyki Polskiej” składa się z 12 tomów omawiających kolejne epoki historii muzyki: średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, okres między romantyzmem a współczesnością i współczesność. Wszystkie książki wchodzące w skład cyklu, zostały napisane przez wybitnych muzykologów, znawców okresów, którym poświęcili swoje prace.

GENRE
Arts & Entertainment
RELEASED
2015
August 31
LANGUAGE
PL
Polish
LENGTH
344
Pages
PUBLISHER
NCK - Narodowe Centrum Kultury
SIZE
60.2
MB

More Books by Krzysztof Baculewski