• 7,99 zł

Publisher Description

Denne boka forklarer eit revolusjonerande konsept for ein verdsomspennande koplingsportal (app) for eigedomar med ei berekning av det betydelege salspotensialet (milliardar dollar), som er integrert i eit eigedomsmeklingsprogram som òg inkluderer vurdering av eigedomar (billion dollar salspotensiale).
Dette tyder at bustader og næringseigedomar, enten eigaren bur der eller eigedomen er leigd ut, kan meklast på eit effektivt vis utan mykje bruk av tid. Dette er framtida for nyskapande og profesjonell mekling av eigedomar for alle eigedomsmeklarar og dei som har eigedomar. Eigedomskopling verkar i nesten alle land, men òg på tvers av grensene.

GENRE
Business & Personal Finance
RELEASED
2017
May 18
LANGUAGE
NN
Norwegian Nynorsk
LENGTH
15
Pages
PUBLISHER
Matthias Fiedler
SIZE
1.4
MB

More Books by Matthias Fiedler