• 7,99 zł

Publisher Description

Mae'r llyfr yma'n cynnwys cysyniad chwyldroadol ar gyfer ap porth paru eiddo tirol byd eang ynghyd â chyfrifiad o elw posibl sylweddol (biliynau o ewros) pan fydd wedi ei integreiddio mewn meddalwedd broceriaeth eiddo tirol yn cynnwys prisio eiddo (triliynau o ewros o elw posibl).
Trwy wneud hyn gall eiddo preswyl a masnachol, at ddefnydd personol neu i'w defnyddio i rentu, gael ei gyfryngu yn effeithiol a chyflym. Dyma yw dyfodol cyfryngu eiddo tirol arloesol a phroffesiynol ar gyfer pob brocer eiddo tirol a phrynwyr a rhentwyr posibl. Mae paru eiddo tirol yn gweithio ym mron pob gwlad a hyd yn oed ar draws ffiniau.

GENRE
Business & Personal Finance
RELEASED
2017
May 20
LANGUAGE
CY
Welsh
LENGTH
16
Pages
PUBLISHER
Matthias Fiedler
SIZE
1.3
MB

More Books by Matthias Fiedler