Przesłanie ze Światła

Rozmowy z Jupiterem, Junowem z Orionis oraz z Horusem

    • 37,99 zł
    • 37,99 zł

Publisher Description

W tej ksiąŜce znajdą Państwo:


Artykuły na temat nowej duchowości.


Na co trzeba zwrócić uwagę przy kontaktach z zaświatami i jak trzeba się do tego przygotować.


Rozmowy z Bogami, istotami świetlnymi, duchami i devas, z formami Ŝycia z zaświatów, z duchami zmarłych i ofiarami wojen.


Rozmowy z Bogiem Wszechmogącym i Nowe Cztery Przykazania. Akceptacja i zrozumienie dla innych form Ŝycia i innych religii. Znaczenie piramid energetycznych. 


Wskazówki dla duchowego, świadomego Ŝycia:

Jak powinno się urządzić i prowadzić Ŝycie w harmonii z Bogiem i etyką, by Ŝyć szczęśliwie, zdrowo i z powodzeniem!


Przesłanie dla narodu polskiego:

„Dobro serca niech będzie miarą Ŝycia na Ziemi.

Oto radosna nowina: urządźcie się dobrze na Ziemi i cieszcie się Waszym tutejszym pobytem!” Horus


Duch kształtuje uniwersum! Wiedza i technika są w stanie to opisać lub podrobić część tego. 


Uświadom to sobie: we wszystkim jest Ŝycie! 

Uświadom to sobie: Jesteś mistrzem Twego świata! Do dzieła!

Kształtuj swój świat i swoje Ŝycie zgodnie ze swoimi najlepszymi myślami! 


Dedykuję tę ksiąŜkę wszystkim duchowym ludziom Nowej Ery biorącym udział w nowej organizacji naszej Ziemi. 


Wszystkie moje ksiąŜki, dalsze informacje i adresy w polskim języku znajdą Państwo w Internecie:


Światła na drodze Ŝyczy Wam D. Harald Alke 1990-2006

GENRE
Health & Well-Being
RELEASED
2016
3 October
LANGUAGE
PL
Polish
LENGTH
650
Pages
PUBLISHER
Kyborg Institut & Verlag
SIZE
9.6
MB

More Books by D. Harald Alke

2016
2017
2017
2017
2016
2016