• 4,99 zł

Publisher Description

OSO­BY: SZAM­BE­LA­NIC CZAR­NO­SKAL­SKI  SZAM­BE­LA­NI­CO­WA  MAU­RY­CY, ich syn  GA­BR­JE­LA, ich cór­ka  DZIEŃ­DZIE­RZYŃ­SKI  PO­LA, je­go cór­ka  WŁA­DY­SŁAW CZAR­NO­SKAL­SKI  KO­TWICZ-DAHL­BERG CZAR­NO­SKAL­SKI  JAN STRASZ  ŁECH­CIŃ­SKA  ZU­ZIA  MI­CHA­ŁEK, strze­lec Dzień­dzie­rzyń­skie­go  LO­KAJ szam­be­la­ni­ca  Pierw­szy chło­piec z cu­kier­ni  Dru­gi chło­piec z cu­kier­ni Rzecz dzie­je się na wsi, w ma­jąt­ku Czar­no­skal­skich, z wy­jąt­kiem ak­tu III, któ­ry od­by­wa się w War­sza­wie. [...] 


Józef Bliziński Ur. 10 marca 1827 w Warszawie Zm. 29 kwietnia 1893 w Krakowie Najważniejsze dzieła: Imieniny (1860), Przezorna mama (1871), Marcowy kawaler (1873), Chleb ludzi bodzie (1875), Dziwolągi (1876), Pan Damazy (1877), Rozbitki (1881), Szach i mat (1885), Dzika różyczka, Komedie, Listy Komediopisarz i nowelista epoki pozytywizmu. Razem z Michałem Bałuckim uważany był za spadkobiercę komedii fredrowskiej. Pochodził z arystokratycznej rodziny herbu Korczak. Lata młodzieńcze spędził u kuzynostwa na Kujawach, po których odziedziczył w 1845 roku majątek i mieszkał tam do 1854 roku. Lata szkolne spędził w Warszawie, gdzie uczęszczał na kursy prawne. W powstaniu styczniowym w 1863 r. stracił brata, a sam trafił do więzienia. W 1873 ponownie na trzy lata przeprowadził się do Warszawy, gdzie brał czynny udział w życiu towarzyskim i kulturalnym. W latach 1876-1888 prowadził gospodarstwa w Sanockiem, a w 1876 wziął ślub z Pelagią z Sokołowskich h. Pomian i jako wiano otrzymał majątek w Bóbrce. Od 1888 do śmierci mieszkał w Krakowie. Działalność literacką rozpoczął podczas studiów, a debiutował w 1860 roku komedią Imieniny, która ukazała się w ?Gazecie Codziennej'. W tym czasopiśmie w późniejszych latach publikował pisma etnograficzne. Pierwszą nagrodę otrzymał w 1877 roku w krakowskim konkursie dramatycznym za komedię Pan Damazy. Akcję swoich sztuk osadzał najczęściej w środowisku szlachty, obnażał przywary środowiska wiejskiego, ziemiaństwa i szlachty, przedstawiał humorystyczny obraz środowiska ziemiańskiego. Był również etnografem, badał język ludowy, obyczaje, stroje. Przyjaźnił się z Oskarem Kolbergiem. 


Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2015
30 June
LANGUAGE
PL
Polish
LENGTH
82
Pages
PUBLISHER
Wolne Lektury
SIZE
1
MB

More Books by Józef Bliziński

2016