• 4,99 zł

Publisher Description

W chwi­li gdy Ma­ry Len­nox zo­sta­ła wy­sła­na do Mis­sel­th­wa­ite Ma­nor dla za­miesz­ka­nia tam przy wu­ju, twier­dzo­no ogól­nie, że by­ło to naj­nie­sym­pa­tycz­niej­sze dziec­ko, ja­kie kie­dy­kol­wiek wi­dzia­no. I by­ło to szcze­rą praw­dą. Twarz jej by­ła ma­ła, chu­da, po­stać ma­ła i chu­da, wło­sy mia­ła ja­sne, rzad­kie, skwa­szo­ny wy­raz twa­rzy. Wło­sy jej by­ły żół­te, jak żół­ta rów­nież by­ła twa­rzycz­ka, po­nie­waż Ma­ry uro­dzi­ła się w In­diach i wiecz­nie za­pa­da­ła na zdro­wiu -- to na to, to na owo. [...] 


Frances Hodgson Burnett Ur. 24 listopada 1849 w Manchesterze Zm. 29 października 1924 w Nowym Jorku Najważniejsze dzieła: Mały lord (1886), Mała księżniczka (1888), Tajemniczy ogród (1909) Angielska pisarka, autorka głównie utworów dla dzieci. Urodzona w Anglii, większą część życia spędziła w USA, dokąd przeniosła się w wieku lat 16, po śmierci ojca. Zdobyła dużą popularność, o czym świadczą zarówno przygotowywane wkrótce po publikacji realizacje sceniczne jej utworów, jak i późniejsze adaptacje filmowe (m. in. Tajemniczy ogród z 1993 roku, reżyserowany przez Agnieszkę Holland). Dzieła pisarki często mają melancholijny charakter i poruszają tematy takie jak choroba, bieda czy śmierć. 


Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2015
June 30
LANGUAGE
PL
Polish
LENGTH
111
Pages
PUBLISHER
Wolne Lektury
SIZE
1.3
MB

More Books by Frances Hodgson Burnett