• 169,99 zł

Publisher Description

Udsatte børn – et helhedsperspektiv er skrevet af 11 erfarne og dybt engagerede forfattere. De bruger deres mangesidede viden fra både praksis og forskning til at kvalificere studerende og praktikere, der arbejder med børne- og familiesager, til at kunne analysere og reflektere over deres handlinger.

De komplekse sociale og psykologiske processer, som barnet påvirkes af – og som det selv påvirker – ser forfatterne i et helhedsperspektiv; alle kapitler bidrager med teoretiske tilgange, empiri og cases til belysning af denne sammenkobling af barnet og dets omverden. Samtidig opnår læseren en forståelse af det sociale arbejdes praksis som en integreret del af samfundet.

3. udgave af Udsatte børn – et helhedsperspektiv er ført ajour i henhold til ny lovgivning på området. Derudover er de enkelte kapitler suppeleret med ny forskningsbaseret viden, blandt andet om mentalisering og resiliens, inddragelse af barnet, forældresamarbejde, børn og fattigdom samt inklusion.

GENRE
Non-Fiction
RELEASED
2015
August 7
LANGUAGE
DA
Danish
LENGTH
376
Pages
PUBLISHER
Lindhardt og Ringhof
SIZE
4
MB