• 4,99 zł

Publisher Description

Gri­žo lie­tu­viai. Iš kur? At­li­kę nak­ty­je žy­gi,  Gri­žo vis­ko pil­ni, pi­lis ir cerk­ves api­ple­šę.  Daug vo­kie­čiu be­lais­viu, su kil­po­mis už­na­ri­ne­toms  Ant kak­lu, su ran­koms tvir­tai su­rai­šio­toms pan­čiais,  Sku­bi­no ei­ti gre­ta ark­liu ap­ga­le­to­ju sa­vo.  At­si­žiu­res ant pru­su ir aša­roms tuoj ap­si­lie­ja,  Pa­si­žiu­res ant Kau­no ir sa­ve pa­ve­da Die­vui.  Kau­no vi­duj tal­pus yr plo­tas že­mes Per­ku­no;  Ten Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­čiai, par­gri­žę iš ka­ro lai­min­go  Ri­cie­rius vo­kie­čiu ant lau­žo de­gi­no au­kai.  Du tik ri­cie­riai ju be bai­mes ei­na i Kau­ną:  Vie­nas jau­nas, gra­žus, o ki­tas su­lenk­tas am­žiaus. [...] 


Adam Mickiewicz Ur. 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu koło Nowogródka Zm. 26 listopada 1855 r. w Konstantynopolu (dziś: Stambuł) Najważniejsze dzieła: Ballady i romanse (1822), Grażyna (1823), Sonety krymskie (1826), Konrad Wallenrod (1828), Dziady (cz.II i IV 1823, cz.III 1832), Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego (1833), Pan Tadeusz (1834); wiersze: Oda do młodości (1820), Do Matki Polki (1830), Śmierć pułkownika (1831), Reduta Ordona (1831) Polski poeta i publicysta okresu romantyzmu (czołowy z trójcy ?wieszczów?). Syn adwokata, Mikołaja (zm. 1812) herbu Poraj oraz Barbary z Majewskich. Ukończył studia na Wydziale Literatury Uniwersytetu Wileńskiego; stypendium odpracowywał potem jako nauczyciel w Kownie. Był współzałożycielem tajnego samokształceniowego Towarzystwa Filomatów (1817), za co został w 1823 r. aresztowany i skazany na osiedlenie w głębi Rosji. W latach 1824-1829 przebywał w Petersburgu, Moskwie i na Krymie; następnie na emigracji w Paryżu. Wykładał literaturę łacińską na Akademii w Lozannie (1839), a od 1840 r. literaturę słowiańską w College de France w Paryżu. W 1841 r. związał się z ruchem religijnym A. Towiańskiego. W okresie Wiosny Ludów był redaktorem naczelnym fr. dziennika ?Trybuna Ludów? i organizatorem ochotniczego Zastępu Polskiego, dla którego napisał demokratyczny Skład zasad. autor: Cezary Ryska 


Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2015
30 June
LANGUAGE
PL
Polish
LENGTH
9
Pages
PUBLISHER
Wolne Lektury
SIZE
371.7
KB

More Books by Adam Mickiewicz

1834
2016
1855
2013
2016
2016